Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 17 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: Calibris Advies

WelSlagen in de Zorg


Meer informatie:
www.welslagendiversiteit.nl
www.calibrisadvies.nl
Doel:
Welslagen is een instroomproject in de zorg waarin werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat worden gesteld om via een toeleidingstraject te starten met een BBL niveau 3 opleiding Verzorgende IG. Bij aanvang van de BBL opleiding, treedt de deelnemer in dienst bij een werkgever en stroomt deze uit de gemeentelijke uitkering.

Werkwijze:

WelSlagen wordt al een aantal jaren in Noord Brabant georganiseerd. Het is een project waarin de zorgorganisaties, onderwijs, overheid en Calibris Advies samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor functies in de zorg op MBO niveau 3. Zorgorganisaties in de regio stellen hiervoor BBL plekken beschikbaar. Jaarlijks wordt gestreefd te starten met het toeleidingstraject omstreeks de maand maart. Bij succesvolle afronding stroomt de deelnemer aansluitend aan het toeleidingstraject in september door in de BBL 3 opleiding Verzorgende IG in het nieuwe schooljaar.

Doelgroep

• Gemotiveerde kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt die willen werken en leren in de zorg op niveau 3 of eventueel niveau 4 (Verzorgende IG 3, Medewerker Maatschappelijke Zorg 3/4)

Traject

Nadat kandidaten succesvol de werving- en selectieprocedure (december t/m februari) hebben doorlopen en door een van de deelnemende zorgorganisaties zijn aangenomen, start het toeleidingstraject. De deelnemers gaan 1x per week naar school en lopen 3 dagen per week stage bij een van de deelnemende zorgorganisaties. Op de schooldag wordt, naast de basis vakvaardigheden vooral aandacht besteed aan de zgn. soft skills, rekenen en Nederlandse taal. De begeleiding op de werkplek vindt plaats door de werk- en of -praktijkbegeleider. Er is een personal coach verbonden aan het traject. Deze coaching loopt door in het eerste jaar van de BBL opleiding. Na het succesvol doorlopen van het toeleidingstraject starten de kandidaten in het nieuwe schooljaar met een leerwerkbaan (BBL niveau 3). De kandidaten ontvangen dan een (leerling)salaris. Voor meer informatie zie www.welslagendiversiteit.nl of www.calibrisadvies.nl.Extra informatie:

Instroomcriteria:

• Bereid en gemotiveerd om te werken in een van de branches Verpleging en Verzorging / Thuiszorg / Gehandicaptenzorg

• Bereid zijn te werken op onregelmatige tijden (incl. weekenden en feestdagen)

• Zelfstandig, ook buiten de OV dienstregeling, op alle dagen en tijden de werkplek kunnen bereiken

• In staat om tijdens toeleidingstraject totaal 3 dagen per week te werken en 1 dag naar school te gaan

• Toestemming hebben van uitkerende instantie om met behoud van uitkering het toeleidingstraject van 20 weken te doorlopen (maart tot eind augustus)

• Ook niet-uitkeringsgerechtigden komen in aanmerking voor deelname, indien de trajectkosten worden vergoed

• Geen fysieke/mentale belemmeringen

• Bereidheid mee te weken aan capaciteiten-/taaltest

• Bereidheid tot ontvangen van begeleiding.

Specifieke voorwaarden:

• Bereidheid tot het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag indien van toepassing

• Bereidheid tot het organiseren van adequate en structurele kinderopvang indien van toepassing

• Rijbewijs en evt. auto is een pre i.v.m. onregelmatige diensten en/of huisbezoeken

Intensiteit en duur van het traject:

Doorlooptijd en planning van het traject* : 20 weken

Tijdsinvestering voor klant (aantal uren per week): 32-36 uur per week inclusief (huiswerk)opdrachten.Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 27-10-2015 14:10:12


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters


Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- criminele achtergrond
- uiterlijk / persoonlijk verzorging
- sociale beperkingen


Motivatie voor deelname:
VerplichtDeel deze informatie via: