Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Inloggen
Vefijn selectie
237 diensten gevonden
pagina 1 van 16
Volgende pagina
Autismepunt BV Beeldvorming en advies » Coaching on the job » Re-integratie » Sociale activering » Studie- en beroepskeuze » Aware4youth Coaching » Begeleiding op maat Ambulante zorgverlening » Breinperspectief Re-integratie coaching » Calibris Advies WelSlagen in de Zorg » Carrierewinkel Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie » Integraal re-integratietraject » Zelfstandigentraject » Centrum voor Ondernemersbegeleiding BV (CVOB BV) Hulp bij opzetten van eigen bedrijf » De Loods 040 Arbeid & Activering Dagbesteding » Maatschappij georiënteerde activerende begeleiding »
pagina 1 van 16
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 29 van 237
Volgende pagina

Gedragstraining


Doel:
Het programma
“Overwinning Op Jezelf” is een gedragsinterventie en is bedoeld voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of een programma voor mensen met een diversiteit aan gedragsproblemen. Cognitieve gedragstraining zorgt voor zelfinzicht waardoor de deelnemer zichzelf vanuit zijn intrinsieke behoeftes zal willen veranderen om weer in staat te zijn op eigen kracht kansen (zoals werk) te creëren in de maatschappij.

Werkwijze:

Doelstellingen:

• De deelnemers stopt met ongewenst en opstandig gedrag.

• De deelnemer leert gedragsalternatieven.

• De deelnemer ervaart waardering en respect op basis van positief gedrag.

• De deelnemer kiest zelf voor werk en/of een opleiding.

• De deelnemer heeft succeservaring.

• De deelnemer heeft een gezond sociaal systeem.

• De deelnemer past structuur toe.

• De deelnemer creëert zelf kansen.

• Werk en sociaal welzijn zijn in balans.

• De deelnemer heeft werk, volgt een opleiding of heeft een dagbesteding is gemotiveerd en tevreden.

Werkwijze:

Door inzet van 2 gedragstrainers en een verbindingsmanager (jobcoach), worden 14 klanten 3 maanden lang getraind en daarna 6 maanden individueel naar werk en/of scholing begeleid.

De voorschakeltrajecten zijn als volgt opgebouwd.

Een zeer intensieve training bestaande uit drie fasen:

1e Fase (4 weken) Resocialisatie:

Opstellen van een POP, in beeld brengen van de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten en deze matchen met beroeps gerichte competenties, een (Icares) beroepskeuzetest, het SMART maken van de beroepswens, het opstellen van een CV. Diagnostiek van de 7 levensgebieden, het oplossen van problemen, d.m.v. het inschakelen van sociale diensten en verschillende professionele ketenpartners.

2e Fase (8 weken) Re-integratie: Cognitieve gedragstraining / emotieregulering / interactieve workshops / arbeidstoeleiding / inzet stageplaatsen en leerwerkbedrijven.

Fase 3 (24 weken) Nazorg:

Proefplaatsing (1 maand met behoud van uitkering), bijscholing/studie, plaatsing naar werk of resocialisering in de wijk. Eventuele herplaatsing bij ongeregeldheden bij een werkgever.

Rapportages:

Aan het begin, het midden en het einde van het traject wordt, middels rapportage verslag gedaan van de ontwikkelingen per klant.

Resultaten:

Het resultaat in de periode 2013 t/m 2015

in dienst van het re-integratiebedrijf Agens uit Zwolle, voor een opdracht van het werkplein regio Helmond klanten Bijzondere Doelgroepen. Voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening in Helmond doelgroep klanten aangeleverd door het Veiligheidshuis, jongeren zonder uitkering Van deze klanten zijn 80% doorgestroomd naar werk/scholing of activering in de wijk.

Gebruikte methodieken:

Stephen Covey: De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.

Prof. Andries Baart: Presentietheorie.

Jan Remmerswaal: Groepsdynamica.Extra informatie:

Plaats op de Zelfredzaamheids Matrix (indien van toepassing)

Gebruikmakend van de informatie uit de intake en de uitslag van de Icares beroepskeuzetest wordt er een vrij accuraat beeld gevormd van de nul situatie (kwaliteiten) per deelnemer. Vanuit deze situatie wordt elke deelnemer ingeschaald en geplaatst op een trede van de participatieladder. Er kan nu worden gekeken naar het Persoonlijk Opleiding en Begeleiding Plan, maatwerk en de doelstellingen van de training.

Intensiteit en duur van het traject:

Doorlooptijd en *planning van de trainingsperiode 12 weken (of 3 maanden), de Re-integratie en nazorgperiode duurt 24 weken (of 6 maanden).

Tijdsinvestering van de klant tijdens de training; ± 26 uur p/week (ma t/m donderdag).

Toelichting: Een groep bestaat uit 14 deelnemers, deze deelnemers nemen 12 weken deel aan de gedragstraining Overwinning Op Jezelf. Wekelijks wordt er een inzet van 4 dagen vereist om terugval te voorkomen. Aanvang van het dagprogramma op maandag om 08.30 uur, boodschappen doen, tafels dekken, gezamenlijk ontbijt, afwassen opruimen, in de ochtend cognitieve gedragstherapie gebaseerd op de aanwezige emoties per deelnemer, 12.00 uur gezamenlijke lunch, 13.00 uur middagprogramma met verschillende interactieve workshops, afronding bij benadering rond 15.00 uur. Dinsdag en donderdagmiddag wordt het programma vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur aangevuld met sport. Doelmatig het geestelijke en lichamelijke weer in balans brengen.Contactpersoon:
Naam: N. Tuip
Telefoonnummer: 06-24616171
E-mail: gedragstraining@overwinningopjezelf.nl

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Overwinning Op Jezelf
Bezoekadres: Kalmoesbeek 5
Postadres: Kalmoesbeek 5, 5709 PV Helmond

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 15-12-2015 16:35:29
Laatste wijziging: 6-1-2016 19:51:58


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met psychosociale problemen


Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- psychische beperkingenDeel deze informatie via: