Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 53 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: Knehans Advies

Vraaggerichte re-integratie: de kortste weg naar duurzaam werk.


Doel:
Vraaggerichte arbeidsbemiddeling via de kortste weg naar duurzame reguliere arbeid en uitkeringsonafhankelijkheid. Door de actuele en toekomstige vraag vanuit werkgevers om te buigen naar de huidige en/of nog te ontwikkelen mogelijkheden van de cliënt.

We hebben als streven de employability verhogen door inzet van benodigde scholing via branchekwalificeringen of erkende opleidingen. Vraaggericht opleiden voor vraaggerichte arbeidsbemiddeling.

Werkwijze:

Intake:

We starten in de regel ieder traject met een beroepskeuze onderzoek, competentie-onderzoek en leerbaarheidstest. Vervolgens komt er een persoonlijk trajectplan waarmee we vastleggen welke inspanningen de adviseurs en de cliënt gaan uitvoeren, die we daarna voorleggen aan de klantmanager ter beoordeling. Binnen 5 werkdagen wordt een cliënt uitgenodigd voor een intake in Eindhoven. Na goedkeuring

Werkwijze:

We hanteren groepsdynamische training van maximaal 8 personen, gekoppeld aan wekelijkse individuele arbeidsbemiddeling. Wanneer de fysieke belasting het toelaat gaan onze cliënten onder begeleiding 1 maal per week sportactiviteiten uitvoeren. Daarnaast zijn de cliënten minimaal 1 maal per week op onze trainingslocatie in Eindhoven.

Regionaal netwerk:

We investeren in vraaggerichte re-integratie en passen samen met de werkgever de banen aan zodat ze binnen het bereik komen van onze cliënten. Om te zorgen dat de cliënt gereed is om aan het werk te gaan zorgen we middels lifecoaching dat de sociale en maatschappelijke problematiek hanteerbaar is. Klantmanagers, maatschappelijk werk, woonbegeleiders, werkgeverservicepunt worden geïnformeerd of ingeschakeld. We begeleiden onze cliënten in de transitie van uitkering naar betaald werk en coördineren zo nodig oplossingen voor kinderopvang, budgettraining en vervoer.

Methodiek:

We hanteren een brede integrale aanpak waarin we lichamelijke en mentale fitheid als basis zien voor een goede presentatie- en sollicitatievaardigheid. Het beheersbaar maken van financiële of gezinsproblematiek zijn de basis die we aanpakken. We hanteren altijd minimaal 2 contact- of trainingsmomenten per week, naast 1 maal per week fysieke of mentale training, waarbij we diverse trainingsvormen hanteren passend bij de fase in het proces naar werk of plaats op de participatieladder.

Er is een maal per week een training in sollicitatievaardigheden in een kleine groep van 6 cliënten. Individuele bemiddeling op maat. Een maal per week gecoördineerde groepstraining onder begeleiding van een sportinstructeur met als doel: verbeteren mentale weerbaarheid en fysieke gezondheid.

• Sporten

• Weerbaarheidstraining

• Lifecoaching

• Inzet stages of werkervaringsplekken

• Sollicitatietraining

• Bemiddeling binnen netwerk van werkgevers

• Coaching op de werkplek

• Nazorg aan werkgever en cliëntExtra informatie:

Doorlooptijd en planning van het traject*

We hanteren een trajectduur van 6 maanden waarin we het beoogde resultaat behalen. Wanneer we nog niet tot het afgesproken resultaat zijn gekomen zetten we een verlenging van het traject in van maximaal 6 maanden.

Tijdsinvestering voor klant (aantal uren per week): 4 tot 8 uur per week.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Locatie Eindhoven
Bezoekadres: Beemdstraat 1
Postadres: Beemdstraat 1, 5653 MA Eindhoven
Telnr.: 040-2180038
E-mail: info@knehansadvies.nl

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 31-5-2016 09:11:39


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking


Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
GewenstDeel deze informatie via: