Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 46 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: Jasnante re-integratie

Werkfit maken


Doel:
Inzet van de Re-integratie dienst 'werk fit' maken dient er toe te leiden dat de werkzoekende een realistisch beeld krijgt van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn of haar aandacht en inzet richt op het terugkeren in het arbeidsproces.

Werkwijze:

Werkwijze/methodiek (welke werkwijze, methodiek, groepsaanpak, individuele aanpak, …):

De Re-integratie dienst 'werk fit' maken is onderverdeeld in vier hoofdactiviteiten:

1) Sociale activering

2) Versterken van werknemersvaardigheden

3) Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

4) De arbeidsmarktpositie in beeld brengen

HET VERSTERKEN VAN WERKNEMERSVAARDIGHEDEN

Werknemersvaardigheden

Wanneer een klant voor langere periode thuis komt te zitten door ontslag of ziekte is het vaak moeilijk om bezig te blijven, activiteiten buitenshuis te ondernemen en een ritme aan te houden. Naarmate de klant langer thuis zit wordt dit steeds moeilijker en wordt de stap naar betaalde arbeid steeds groter. De klant wordt minder gemotiveerd, verliest zelfvertrouwen en kan zelfs in een sociaal isolement raken.

Belangrijk bij deze klanten is dat zij de vaardigheden die zij in het verleden hebben gehad zichzelf weer opnieuw aanleren. De zogenoemde werknemersvaardigheden. Werknemersvaardigheden is een veel omvattend begrip maar het zijn vooral de vaardigheden die iemand nodig heeft om een goed werknemer te zijn. Te denken valt aan afspraken nakomen, op tijd komen, opdrachten uitvoeren maar ook er representatief uit zien.

Wanneer een klant een periode uit het arbeidsproces is kan het zijn dat deze vaardigheden wat vervagen of op de achtergrond raken omdat hij er minder of helemaal niet mee bezig is.

Wat we hebben gemerkt in de trajecten die we hebben gedaan de afgelopen jaren is dat klanten zeker bereid zijn om deze vaardigheden weer terug te brengen of aan te leren maar ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen of waar ze de motivatie vandaan moeten halen. Aan Jasnante de taak om de klant hierbij te helpen en te ondersteunen.

Om een klant te voorzien van de juiste vaardigheden om in te stromen op de arbeidsmarkt zijn er verschillende onderdelen die Jasnante aanbiedt. Uiteraard wordt er kritisch naar de klant gekeken wat hij nodig heeft.

Jasnante doet het volgende om de werknemersvaardigheden bij de klant te versterken:

? Training – Vergroten van zelfvertrouwen

? Training – Empowerment

? Oriëntatie op vrijwilligerswerk

? Voorbereiding op mogelijke arbeids re-integratie eventueel gevolgd door een training solliciteren

? Eén op één coaching sessies

HET VERBETEREN VAN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Wanneer een klant zonder werk komt te zitten door ontslag of ziekte en hij al enige tijd uit het arbeidsproces is kan het zijn dat het moeilijker wordt om doelen te stellen en daarvoor actie te ondernemen.

Doelen stellen wordt vaak doelen uitstellen als de klant thuis zit zonder baan. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals de motivatie die ontbreekt waardoor de klant kan denken ‘morgen of overmorgen kan ik het ook doen want ik heb toch tijd zat’. Maar het kan ook zo zijn dat de klant er geen vertrouwen meer in heeft of alleen maar beren op de weg ziet en zich alleen maar focust op hindernissen en obstakels. Vaak kan de klant deze focus niet verplaatsen en wordt het uiteindelijke doel niet gehaald.

Effectief is dit zeker niet maar wel een logisch gevolg van thuis zitten zonder baan. Vaak is er hulp van buitenaf nodig om klanten weer in beweging te krijgen en de persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Vanuit Jasnante zullen we de klant zo goed mogelijk helpen en ondersteunen waar nodig is. Om dit nog beter te kunnen doen werken wij samen met een psycholoog en een psychiater. De coaches bespreken de diverse casussen met hen zodat zij de klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Indien gewenst of nodig is het ook mogelijk dat een klant een afspraak maakt met onze psycholoog of psychiater.

Om de persoonlijke effectiviteit te verbeteren zet Jasnante de volgende diensten in:

? Eén op één coaching gesprekken

? Training – Persoonlijke Effectiviteit

? Consult met psychiater of psycholoog indien nodig

UITLEG ONDERDELEN

Eén op één coaching gesprekken

Samen met de klant gaan wij op zoek naar de kwaliteiten, valkuilen en belemmeringen. Door deze kennis kan de klant zichzelf beter sturen om het uiteindelijke doel te bereiken. Belangrijk hierin is dat er heldere doelen worden gesteld, dat zowel de huidige als de doel situatie in kaart wordt gebracht en ook de eventuele hindernissen. De kwaliteiten van de klant kunnen op deze manier het best geactiveerd worden. Er worden op regelmatige basis gesprekken gevoerd zodat de voortgang bewaakt wordt.

Training – Persoonlijke Effectiviteit

In deze één op één training komen de volgende onderwerpen naar voren:

- Doelen stellen

- De huidige en de doel situatie in kaart brengen

- De hindernissen bepalen

- Kwaliteiten activeren

Na deze training heeft de klant inzichtelijk hoe hij gestelde doelen kan behalen en hoe hij om gaat met hindernissen en tegenslagen.

Consult met psychiater of psycholoog indien nodig

Wanneer de klant er behoefte aan heeft en nog geen andere behandelaar heeft kan hij een consult aanvragen met onze psycholoog of psychiater. Uiteraard is dit moeilijker wanneer de klant al een behandelaar heeft. Dit wordt in goed overleg gedaan. Onze psychiater en psycholoog hebben beroepsgeheim dus het consult is uiteraard strikt vertrouwelijk.

KERNCOMPETENTIE 3

ARBEIDSMARKTPOSITIE IN BEELD BRENGEN

Wanneer de klant uitvalt door ziekte of ontslag is het mogelijk dat hij niet meer in zijn of haar oude beroep terug kan keren. Het is dan vaak moeilijk te accepteren en net zo moeilijk om dan te bedenken wat de klant dan zou willen of kunnen. Belangrijk is dat er realistisch gekeken wordt naar wat de klant nog wel kan. Vanuit daaruit moet er verder gewerkt worden.

Het gebeurd ook regelmatig dat de klant nog nooit heeft gesolliciteerd omdat hij de afgelopen jaren in dezelfde functie heeft gewerkt en solliciteren vroeger heel anders ging dan tegenwoordig.

Belangrijk is om te bekijken hoe die arbeidsmarkt er nou eigenlijk uitziet. Hoe is de aanbod kant? Hoe is de vraag kant? En wellicht moet er gekeken worden naar een totaal andere beroepsgroep waar meer kansen liggen.

Vanuit Jasnante wordt er altijd realistisch gekeken en zijn wij altijd open en eerlijk. Ook als dingen niet mogelijk zijn of niet lukken zullen wij dit eerlijk aangeven. Hier heeft de klant meer aan dan wanneer er een onrealistisch doel wordt gesteld dat niet wordt bijgesteld.

Waar wij de focus op leggen is naar wat de klant nog wel kan gepaard met opleiding, werkervaring, interesses en competenties. Vanuit hier gaan wij zoeken naar de kortste weg naar duurzame arbeid.

Om de positie op de arbeidsmarkt in beeld te brengen doet Jasnante het volgende:

? Beroepentest

? Kwaliteiten naar voren laten komen

? Het samen met de klant analyseren van sectoren en beroepsgroepen

? Het samen met de klant analyseren van vacatures

? Gebruik maken van het werkgeversnetwerk van Jasnante en indien mogelijk het netwerk van de klant

? Training – Vacatures zoeken

? Aanmelden Jobport, ons eigen online vacature systeem

? Eén op één coaching sessies

UITLEG ONDERDELEN

Beroepentest

Wij gebruiken de Jasnante beroepentest. Deze beroepentest hebben wij zelf ontwikkeld. De beroepentest is niet leidend in het zoeken naar een passende functie maar we gebruiken deze ter ondersteuning. De test kan gebruikt worden voor nieuwe inzichten of een andere inslag.

In deze beroepentest nemen wij tevens mee bij wat voor soort organisatie de klant het beste zou passen.

Kwaliteiten naar voren laten komen

Hiervoor gebruiken we verschillende methodes.

1. Kwaliteitenspel

Om de kwaliteiten van de klant naar voren te laten komen maken we onder andere gebruik van het kwaliteitenspel van Peter Gerrickens en Marijke Verstege. Dit spel kan op verschillende manieren gespeeld worden om de kwaliteiten naar voren te laten komen. Dit spel kan zowel één op één als in een groep worden gespeeld.

2. Oefening ‘Ik kan’

In deze oefening maakt de klant een lijst van alles waar hij of de een of andere manier kennis of verstand van heeft. Dit kan zijn vanuit eerder werk, opleiding, hobby’s of door andere ervaring. Het maken van deze lijst kan de klant nieuwe inzichten geven in zijn kwaliteiten en kan eventueel richting bepalen voor een nieuwe beroepsgroep.

3. Oefening ‘Opscheppen’

In deze oefening gaat de klant zelf nadenken over bepaalde situaties waarin hij goed heeft gehandeld en hoe hij dit heeft gedaan. Dit doet hij onder andere door zijn aandeel/kwaliteit in de situatie STAR (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) te maken.

Uitkomsten van bovenstaande oefeningen worden gekoppeld aan beroepsgroepen, functies en vacatures.

Het samen met de klant analyseren van sectoren en beroepsgroepen

Het analyseren van beroepsgroepen doen we samen met de klant. Hiervoor gebruiken we de uitslag van de beroepentest en de kwaliteitentesten maar ook kijken we naar de interesses, opleiding, werkervaring en competenties. We bekijken samen welke sectoren en beroepsgroepen het beste bij de klant past. De klant heeft hier vaak zelf ook al ideeën over die we verder uit gaan diepen. We kijken of het realistisch is en waar de mogelijkheden liggen. Uiteraard komt de coach ook met ideeën en zal dit met de klant bespreken of dit aansluit en passend is.

Het samen met de klant analyseren van vacatures

Wanneer de sector en de beroepsgroep is vastgesteld gaan we vacatures analyseren. Wat wordt er nou precies gevraagd voor die bepaalde functie? Wat heb je nodig en wat kun je misschien bij leren? We gebruiken hiervoor een oefening om de vacature zo goed mogelijk te ontleden. Hierdoor leert de klant de vacature ‘lezen’ en komt hij alles te weten wat hij nodig heeft. Wanneer niet alles in de vacature staat wat de klant wil weten, is er een goede reden om met het bedrijf te bellen en het eerste contact te maken.

Gebruik maken van het werkgeversnetwerk van Jasnante en indien mogelijk het netwerk van de klant

Om meer over een beroepsgroep of sector te weten te komen raden wij aan om met mensen te gaan praten die er daadwerkelijk in werken. Op deze manier krijgt de klant het beste beeld van het beroep of sector. We gebruiken hiervoor contacten vanuit het werkgeversnetwerk van Jasnante en indien mogelijk vanuit het netwerk van de klant.

Training – Vacatures zoeken

Deze training is bedoelt om de klant kennis te laten maken met de manieren waarop er vacatures gezocht kunnen worden en wat de klant zelf kan doen om zichtbaar te worden

In deze één op één training komen de volgende onderwerpen naar voren:

- Jezelf zichtbaar maken

- Online solliciteren, waar doe je dat en waar let je op?

- Netwerken

- Social media

- Jobport, het Jasnante vacature systeem

Na deze training weet de klant waar hij vacatures moet zoeken en hoe hij zichzelf het beste on- en offline kan presenteren.

Aanmelden Jobport, ons eigen online vacature systeem

Hierin vindt de klant niet alleen vacatures maar krijgt hij ook te zien hoeveel functies er in zijn beroepsgroep beschikbaar per regio.

Vanuit de achterkant van de site kan de coach van Jasnante inloggen om de klant passende vacatures te sturen maar ook wordt het gebruikt als controlemiddel om te zien of de klant regelmatig inlogt.

Eén op één coaching sessies

Bovenstaande onderdelen worden ondersteund door één op éen coaching gesprekken met de klant.

In deze sessies komen verdere vragen van de klant naar voren en kan de coach extra ondersteuning bieden waar nodig.Extra informatie:

Plaats op de participatieladder:

Van 1( acute problematiek) trede, naar 6 (volledig zelfredzaam) trede binnen een periode van 6 -maanden;

Plaats op de Zelfredzaamheids Matrix (indien van toepassing)

Leefgebied: Verslaving Van niveau 1 (acute problematiek) , naar niveau 5 ( vollledig zelfredzaam) binnen een periode van 6 maanden;

Leefgebied: activiteiten dagelijks leven Van niveau 1 , naar niveau 5 binnen een periode van 6 maanden;

Leefgebied: Sociaal netwerk Van niveau 1 , naar niveau 5 binnen een periode van 6 maanden;

Leefgebied: Maatschappelijke participatie Van niveau 1 , naar niveau 5 binnen een periode van 6 maanden;

Leefgebied: Justitie Van niveau 1 , naar niveau 5 binnen een periode van 6 maanden;

Leefgebied: Geestelijke gezondheid Van niveau 1 , naar niveau 5 binnen een periode van 6 maanden;

Leefgebied: Fysieke gezondheid Van niveau 1 , naar niveau 5 binnen een periode van 12 maanden;

Doorlooptijd en planning van het traject: 6 maanden

Tijdsinvestering voor klant (aantal uren per week) 2 uur

De dienst werkfit is een dienst waar maximaal 6 maanden voor staat. Deze dienst is voorafgaand aan de dienst “naar werk”.Contactpersoon:
Naam: Anchel van Stein – Vestigingsmanager Jasnante
Telefoonnummer: 06-13432078
E-mail: info@jasnante.nl

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Eindhoven (spreek locatie)
Bezoekadres: Noord Brabantlaan 265 , Eindhoven
Postadres: Postbus 94029, 1090 GA Amsterdam
Telnr.: 06-13432078
E-mail: info@jasnante.nl

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 13-7-2016 20:04:05


Doelgroep


- Voor iedereen


Deel deze informatie via: