Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 39 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: InWerking BV

Bemiddeling naar werk


Doel:
Dit traject richt zich op begeleiding bij het hervatten van bestaande werkzaamheden, en op bemiddeling naar alle vormen van nieuw werk.?

Werkwijze:

Dit traject kan uit verschillende fases bestaan, te weten de oriëntatiefase, de voorschakelfase, de aanbodversterkende fase en de bemiddelingsfase.

Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase wordt allereerst een gezamenlijk plan gemaakt welke de volgende informatie bevat:

- Opleiding en werkervaring

- De visie van de deelnemer op zijn re-integratiemogelijkheden

- De visie van de aanmelder over mogelijke belemmerende aspecten voor de terugkeer naar werk

Deze informatie vormt het uitgangspunt voor één of meerdere individuele gesprekken met de deelnemer. Aan de hand van deze gesprekken kan eventueel besloten worden een beroepskeuzetest, een korte stage of een ander instrument in te zetten om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en interesses van de deelnemer.

Voorschakelfase

In de voorschakelfase wordt de deelnemer voorbereid op het volgen van re-integratieactiviteiten gericht op het vinden van werk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan programma’s gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden en het laten opdoen van arbeidsritme op bijvoorbeeld werkervaringsplekken. Ook activiteiten die gericht zijn op het verhogen van de psychische en/of fysieke belastbaarheid van kunnen hiertoe behoren.

Aanbodversterkende fase

In de aanbodversterkende wordt getracht de deelnemer beter te kwalificeren c.q. toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Dat kan door de deelnemer noodzakelijke scholing of vaardigheidstraining te laten volgen of het zelfvertrouwen te vergroten door bijvoorbeeld een assertiviteits- of empowermentcursus aan te bieden.

Bemiddelingsfase

Tot deze fase behoren alle activiteiten die gericht zijn op de concrete plaatsing van een deelnemer op een vacature. Samen met de deelnemer worden er voldoende vacatures gezocht en op een adequate wijze op deze vacatures gesolliciteerd. Cursussen om deze vaardigheden te verbeteren maken onderdeel uit van deze fase. Te denken valt hierbij aan het schrijven van brieven, het benaderen van werkgevers en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.Extra informatie:

Plaats op de participatieladder:

Van trede 3 naar trede 5 of 6 binnen een periode van max 6 maanden.

Plaats op de Zelfredzaamheids Matrix (indien van toepassing):

- Maatschappelijke participatie van niveau 3 naar niveau 5 binnen een periode van 6 maanden;

- Dagbesteding van niveau 3 naar niveau 5 binnen een periode van 6 maanden.

Intensiteit en duur van het traject:

Doorlooptijd en planning van het traject*: max 12 maanden.

Tijdsinvestering voor klant (aantal uren per week): per klant te definiëren.Contactpersoon:
Naam: Simone Grömminger
Telefoonnummer: 06-46737142
E-mail: Simone@inwerking.com

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Vestiging Amsterdam
Bezoekadres: Zilverschoonstraat 14
Postadres: Zilverschoonstraat 14, 1031 BD Amsterdam
Telnr.: 088-0551300
E-mail: Info@inwerking.com

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:20:03
Laatste wijziging: 26-9-2017 14:16:20


Doelgroep


- Voor iedereen


Deel deze informatie via: