Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 40 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: InWerking BV

Jobcoaching


Doel:
Dit traject is erop gericht het functioneren van de deelnemer op de werkplek te versterken en de zelfredzaamheid te vergroten, opdat de deelnemer zijn arbeidsovereenkomst weet te behouden en er sprake is van een duurzame arbeidsrelatie tussen deelnemer en werkgever.?

Werkwijze:

De jobcoach werkt samen met de deelnemer en de werkgever aan het zo optimaal mogelijk functioneren van de deelnemer op de werkplek. Dit start met een intakegesprek met werkgever, deelnemer en jobcoach, waarbij er kennis wordt gemaakt en uitleg wordt gegeven over de inhoud van het traject en over de begeleiding. Op basis van dit gesprek wordt er voor iedere deelnemer een persoonlijk ontwikkelplan met bijbehorende doelen geschreven. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij de introductie op de nieuwe werkplek; bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk; bij het maken en bewaken van afspraken en bij het verhelpen van storingen in de arbeidssituatie. Daarnaast is er aandacht voor de omgang met leidinggevenden en collega’s, en wordt de leidinggevende zodanig begeleid dat hij uiteindelijk zelf de begeleidende rol op zich kan nemen. Tenslotte kan de deelnemer begeleid worden bij omstandigheden in de thuissituatie die belemmerend zijn voor het functioneren op het werk. Er vinden regelmatig evaluaties plaats met alle betrokkenen en doordat er enerzijds een gestructureerd ontwikkelplan wordt aangehouden en anderzijds hands-on gecoacht wordt op de werkvloer, is er sprake van een zeer intensief begeleidingstraject. Het is dan ook de bedoeling dat de deelnemer steeds zelfstandiger functioneert, waarbij de coach -indien nodig- uiteraard altijd in kan springen.Extra informatie:

Plaats op de participatieladder:

Van 5 trede, naar 6 trede binnen een periode van max 12 maanden;

Plaats op de Zelfredzaamheids Matrix (indien van toepassing):

- Dagbesteding van niveau 3 naar niveau 5 binnen een periode van 12 maanden;

- Maatschappelijke participatie van niveau 3 naar niveau 5 binnen een periode van 12 maanden

Intensiteit en duur van het traject:

Doorlooptijd en planning van het traject*: max 12 maanden

Tijdsinvestering voor klant (aantal uren per week): per klant te definiërenContactpersoon:
Naam: Simone Grömminger
Telefoonnummer: 06-46737142
E-mail: Simone@inwerking.com

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Vestiging Amsterdam
Bezoekadres: Zilverschoonstraat 14
Postadres: Zilverschoonstraat 14, 1031 BD Amsterdam
Telnr.: 088-0551300
E-mail: Info@inwerking.com

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:23:47
Laatste wijziging: 26-9-2017 14:16:24


Doelgroep


- Voor iedereen


Deel deze informatie via: