Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 38 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: InWerking BV

Assessment


Doel:
Doel / resultaat van de dienst:

Deze module geeft een objectief inzicht in talenten en ontwikkelperspectief van de deelnemer. Er wordt in kaart gebracht wat zijn capaciteiten, persoonskenmerken, motivatie en ambities zijn. Hiernaast kan een assessment de talenten en sterke punten van de deelnemer uiteen zetten en het ontwikkelpotentieel in kaart brengen. Hierdoor kan de deelnemer (en zijn eventuele werkgever) meer inzicht verkrijgen in reële en aansluitende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Werkwijze:

Allereerst worden de mogelijkheden, (verborgen) talenten, voorkeuren, uitdagingen en belemmeringen aan de hand van een gesprek met de deelnemer in kaart gebracht. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van wetenschappelijk ontwikkelde (gestandaardiseerde) vragen- en observatielijsten, zoals bijvoorbeeld competentie- en persoonlijkheidstesten. Naast deze gesprekken en testen kunnen verschillende opdrachten (huiswerk) worden ingezet om tot een passend beroepsprofiel te komen.

Op het moment dat een globaal profiel geschetst is, kan er voor een werkassessment geopteerd worden. Hierbij wordt de deelnemer in een paar stappen klaar voor werk gemaakt. Allereerst

vindt er een oriëntatie op diverse werkplekken plaats; hierbij loopt de deelnemer mee op diverse afdelingen van een aan InWerking verbonden bedrijf of organisatie, en wordt hij geobserveerd door zowel de werkbegeleider terplekke als door de coach. Nadat de deelnemer in deze beschutte omgeving kennis heeft kunnen maken met de vele mogelijkheden en vakrichtingen, zal de deelnemer ofwel intern ofwel extern (bij een andere werkgever) stage lopen. Tenslotte zal de deelnemer zijn portfolio gaan samenstellen. In dit portfolio wordt duidelijk gemaakt welke inzichten hij gedurende de periode van het assessment verworven heeft. Er wordt beschreven over welke activiteiten de deelnemer het meest enthousiast is geraakt; welke mogelijkheden en vaardigheden daartoe al aanwezig zijn en wat er nog aangeleerd moet worden. Dit dient als basis voor het vervolgtraject richting werk of (regulier/aangepast) onderwijs.

De aanvrager van het assessment ontvangt een rapportage met de uitkomsten hiervan, dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Afstandsmeting: de bevindingen met betrekking tot de afstand tussen de deelnemer en de arbeidsmarkt c.q. het (regulier) onderwijs;

- Beschrijving talenten & vaardigheden: een beschrijving van de talenten en vaardigheden van de deelnemer en de ontwikkelingsmogelijkheden hierin;

- Analyse protectieve & risicofactoren: een beschrijving van de in- en extrinsieke belemmeringen van de kandidaat; handvatten om deze belemmeringen succesvol en duurzaam weg te nemen en een tijdspad met de verwachtte duur van het oplossen/verminderen van de belemmeringen.Extra informatie:

Losse modules

Intensiteit en duur van het traject:

Doorlooptijd en planning van het traject*: 1 a 2 dagenContactpersoon:
Naam: Simone Grömminger
Telefoonnummer: 06-46737142
E-mail: Simone@inwerking.com

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Vestiging Amsterdam
Bezoekadres: Zilverschoonstraat 14
Postadres: Zilverschoonstraat 14, 1031 BD Amsterdam
Telnr.: 088-0551300
E-mail: Info@inwerking.com

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:27:26
Laatste wijziging: 26-9-2017 14:16:16


Doelgroep


- Voor iedereen


Deel deze informatie via: