Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 42 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: InWerking BV

Trainingen


Doel:
Doel CV training:
In deze module wordt ofwel individueel ofwel in groepsverband een persoonlijk, op het gewenste werk toegespitst Curriculum Vitae opgesteld, waarmee de deelnemer goed uit de verf komt.?

Doel sollicitatietraining:
In deze module wordt de deelnemer voorbereid op mogelijke sollicitatiegesprekken en wordt er voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om de arbeidsmarkt actief te benaderen.

Doel netwerktraining:
In deze module wordt de deelnemer geholpen inzicht te verkrijgen in het eigen netwerk en de meest effectieve manier om dit in te zetten.

Werkwijze:

Werkwijze CV training:

Er vindt een uitgebreid gesprek plaats tussen deelnemer en coach, waarin wordt doorgevraagd op alles wat de deelnemer tijdens zijn werk en leven gedaan en bereikt heeft. Alle mogelijk relevante gegevens voor de gewenste functie worden in het CV opgenomen. Dit uitgebreide vraaggesprek heeft als bijkomend voordeel dat er vast geoefend kan worden op het voeren van een eventueel daadwerkelijk sollicitatiegesprek. Na afloop van het gesprek ontvangt de deelnemer uiteraard het complete CV, maar ook informatie over en hulp bij bijvoorbeeld profilering als werkzoekende op internet, optimaal gebruik van sociale media als LinkedIn, etc.

Werkwijze sollicitatietraining:

Tijdens een intakegesprek worden obstakels en mogelijke leerpunten voor het adequaat voeren van een sollicitatiegesprek in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt gedefinieerd wat de precieze leerdoelen zijn en hoe deze het best bereikt kunnen worden. Instrumenten die vervolgens worden ingezet om tot dit einddoel te komen verschillen per deelnemer, en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gesprekken die leiden tot zelfinzicht; rollenspelen; schrijfoefeningen; een cursus gespreksvaardigheden/-technieken; oefeningen die gericht zijn op de versterking van het zelfvertrouwen en kennisoverdracht (bv. met betrekking tot de meest gangbare vragen als bijvoorbeeld die naar sterke en zwakke punten).

?

Werkwijze netwerktraining:

Deze training wordt meestal in groepsverband gegeven, waardoor de deelnemers niet alleen geleerd wordt hun eigen netwerk in kaart te brengen, maar waardoor er ook gestimuleerd kan worden om voor en met elkaar te netwerken. De training bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten, waarin informatie wordt verschaft, opdrachten worden uitgevoerd, geoefend wordt en ervaringen worden uitgewisseld. Uiteraard wordt in de training veel aandacht besteed aan zowel verbale als non-verbale communicatie. Daarnaast wordt uitgelegd wat netwerken precies is, waar het kernnetwerk voor staat en hoe de deelnemer het eigen netwerk moet opbouwen en onderhouden. Diverse vraag-, luister en gesprekstechnieken komen aan bod, evenals het opzetten van vervolgacties na een netwerkgesprek. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de diverse sociale media, als startpunt voor het leggen van contactenExtra informatie:

Doorlooptijd en planning van het traject*: 1 a 2 dagenContactpersoon:
Naam: Simone Grömminger
Telefoonnummer: 06-46737142
E-mail: Simone@inwerking.com

Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 31-8-2016 20:30:46
Laatste wijziging: 26-9-2017 14:16:32


Doelgroep


- Voor iedereen


Deel deze informatie via: