Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Inloggen
Vefijn selectie
242 diensten gevonden
pagina 1 van 17
Volgende pagina
Autismepunt BV Autismepunt Academie » Beeldvorming en advies » Coaching on the job » Re-integratie » Sociale activering » Studie- en beroepskeuze » Aware4youth Coaching » Begeleiding op maat Ambulante zorgverlening » Breinperspectief Re-integratie coaching » Calibris Advies WelSlagen in de Zorg » Carrierewinkel Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie » Integraal re-integratietraject » Zelfstandigentraject » Centrum voor Ondernemersbegeleiding BV (CVOB BV) Hulp bij opzetten van eigen bedrijf » De Loods 040 Arbeid & Activering Dagbesteding »
pagina 1 van 17
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 136 van 242
Volgende pagina
Info over organisatie: Ster College

Nederlands in de praktijk voor allochtonen


Meer informatie:
Website Stercollege
Doel:
Het Ster College van Summa College is gericht op volwassenen in Eindhoven en omringende regio. We verzorgen basiseducatie: rekenen, taal, computervaardigheden, opvoedingsondersteuning en andere cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze:

· NT2 gericht op alfabetisering (A1- en A1 / F- en 1/2F)

· Analfabete allochtonen hebben geen scholing gehad in eigen land en moeten leren lezen en schrijven in het Latijnse schrift.

· Andersalfabete allochtonen hebben wel scholing gehad in eigen land, maar beheersen het Latijnse schrift niet.

· Beide groepen moeten de Nederlandse taal ook leren spreken en verstaan.

· NT2 gericht op basisniveau Nederlands (A2 /1F)

Het (beter) leren lezen, schrijven, luisteren en spreken van de Nederlandse taal. Dit niveau is vergelijkbaar met het niveau van groep 3 t/m groep 8 van de basisschool.

Door het aanleren van educatieve vaardigheden kan de cursist zichzelf in en om het huis redden. De educatieve activiteiten richten zich op individuele leervragen (maatwerk). Deze educatieve leervragen staan altijd in de context van zelfredzaamheid, burgerschap en employability.

· NT2 gericht op voorbereiding op staatsexamen (B1 en B2)

· Het (beter) leren lezen, schrijven, luisteren en spreken van de Nederlandse taal, met als doel deel te kunnen nemen aan staatsexamen I (B1) en/of staatsexamen II (B2).

· Het instapniveau is A2 of B1 voor de vaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren. Naar aanleiding van een intakegesprek en mogelijk een instaptoets wordt het niveau bepaald.

· Allochtone volwassenen die niet inburgeringsplichtig zijn.Extra informatie:

Een stijging van één of meerdere treden op de participatieladder en de periode waarbinnen dit gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van het individu en de omstandigheden.Contactpersoon:
Naam: Infopunt
Telefoonnummer: 040 269 44 44
E-mail: info@summacollege.nl

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Ster College
Bezoekadres: Frankrijkstraat 101
Postadres: Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven
Telnr.: 040 - 269 58 00
Faxnr.: 040 – 269 58 64
E-mail: stercollege@summacollege.nl

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 23-9-2009 13:51:08
Laatste wijziging: 21-2-2015 17:09:49


Doelgroep


- Allochtone iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- ouderen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigdenDeel deze informatie via: