Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 123 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: Ster College

Basiseducatie - persoonlijke ontwikkeling


Meer informatie:
Website Stercollege
Doel:
Het Ster College van Summa College is gericht op volwassenen in Eindhoven en omringende regio. We verzorgen basiseducatie: rekenen, taal, computervaardigheden, opvoedingsondersteuning en andere cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze:

Basiscursus Assertiviteit:

Het is niet altijd gemakkelijk om op de juiste manier om te gaan met anderen. Misschien hebt u soms het gevoel dat anderen over u heen lopen, dat anderen altijd alles durven, dat iedereen kritiek op u heeft. U wilt misschien meer voor uw mening durven uitkomen of wel eens "nee" zeggen. De basiscursus assertiviteit helpt u hierbij.

Assertiviteit verdiepingscursus:

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus assertiviteit. Tijdens de intake wordt bekeken welke leervragen u op het gebied van de assertiviteit nog hebt.

Assertiviteit voor mensen met een niet Westerse achtergrond:

Als u een niet-Westerse achtergrond hebt, is het extra moeilijk om voor uzelf op te komen. Assertief gedrag wordt bijvoorbeeld niet gewaardeerd in uw cultuur. Of u hebt al vroeg geleerd om u bescheiden op te stellen. De waarden en normen die u hebt meegekregen, spelen een rol in de manier waarin u opkomt voor uzelf.

Communicatietraining:

Iedereen kan communiceren; als baby wordt het je vanaf je eerste kreetje met de paplepel ingegoten. Toch beheerst niet iedereen deze vaardigheid even goed. Tijdens deze cursus leer je beter communiceren.

Cultuur en kunstverkenning:

In deze cursus maakt u kennis met de verschillende vormen van kunstuitingen zoals schilderkunst, beeldende kunst, muziek, dans, drama enz.

Kennis van Nederlandse cultuur en kunst:

U maakt kennis met de cultuur en de daaruit voortvloeiende kunst in Nederland.Extra informatie:

Een stijging van één of meerdere treden op de participatieladder en de periode waarbinnen dit gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van het individu en de omstandigheden.Contactpersoon:
Naam: Infopunt
Telefoonnummer: 040 269 44 44
E-mail: info@summacollege.nl

Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Ster College
Bezoekadres: Frankrijkstraat 101
Postadres: Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven
Telnr.: 040 - 269 58 00
Faxnr.: 040 – 269 58 64
E-mail: stercollege@summacollege.nl

Route / kaart:
Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 23-9-2009 14:32:53
Laatste wijziging: 21-2-2015 17:11:16


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- ouderen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigdenDeel deze informatie via: