Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 36 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: Gascogne Groep

Wedden dat het kan?!


Doel:
Het doel is zorgen dat door een interactieve werkvorm van training/ begeleiding en het opdoen van werkervaring, de deelnemer dermate geactiveerd wordt dat hij/ zij op een betere manier aansluiting vindt op de vraag die speelt op de arbeidsmarkt.

Doelstellingen voor de deelnemers:
- Inzicht in eigen kennen en kunnen;
- Kennis van werknemersvaardigheden;
- Sociale vaardigheden opdoen;
- Ervaring met werken in loondienst;
- Een vakdiploma;
- Een referentie van een werkgever.

Werkwijze:

Hieronder is een aantal uitgangspunten benoemd, die nodig zijn om het programma succesvol te maken:

- Het programma duurt 9 aaneengesloten weken;

- De tijden van de activiteiten sluiten aan bij schooltijden (steeds van 9:00 tot 11:30) om knelpunten met kinderopvang te voorkomen;

- Per programma dienen 8 tot 10 deelnemers via het Werkplein te worden aangemeld;

- Gascogne scant de deelnemers door een individueel gesprek (intake) te voeren voorafgaand aan het programma. (De selectiecriteria worden in overleg met het werkplein benoemd);

- De deelnemer krijgt een arbeidscontract voor 6 weken vanaf week 3. De inkomsten zijn voor de deelnemer en worden niet ingehouden op de uitkering.

- Gedurende deze 9 weken heeft Gascogne één aanspreekpunt bij de gemeente voor de gehele groep en heeft de gemeente één aanspreekpunt bij Gascogne;- Gedurende het programma loopt de bemiddeling van het werkplein voor het plaatsen van de deelnemer op een baan, door.Extra informatie:

Doorlooptijd en planning van het project 9 weken

Tijdsinvestering voor cliënt 7.5 of 10 uur per week

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

1. Praktijkgerichte opleiding

2. Training verdeelt in 2 onderdelen: persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelen van werknemersvaardigheden

3. Werkervaring opdoen

De deelnemers komen 9 weken lang 2 ochtenden per week op kantoor voor training/ opleiding en 1 á 2 ochtenden zullen ze werkervaring opdoen. Hiermee wordt:- werkritme opgedaan;- werknemersvaardigheden ontwikkeld “on the job”;- knelpunten geconstateerd die richting werk een belemmering kunnen vormen;- Tijd om eventuele knelpunten om te zetten in kansen.

1. Opleiding

Het gaat hierbij om een opleiding “basis schoonmaak bij particulieren”.

Samengevat houdt de opleiding het volgende in:

- Locatie: kantoor van Gascogne;

- De opleiding wordt verzorgd door een interne docent die gekwalificeerd is door RAS;

- De opleiding is opgebouwd uit communicatievaardigheden, CAO kennis, schoonmaaktechnieken, Arbo kennis en materiaalkennis;

- Lestijden: 9:00 – 11:30, in totaal 8 bijeenkomsten;

- Lesmateriaal: ordner die door Gascogne wordt opgesteld en uitgereikt;

- Examen wordt door RAS op de locatie van Gascogne afgenomen tijdens de laatste (9de ) bijeenkomst;

- Extra aandacht voor de Nederlandse taal als onderdeel van het lesprogramma.

2. Training persoonlijke ontwikkeling / werknemersvaardigheden

- Locatie: kantoor van Gascogne;

- De training wordt verzorgd door een duo bestaande uit een ervaren coach en een ervaren begeleider vanuit de werkvloer;

- De training bevat twee hoofdonderdelen;1. Persoonlijke ontwikkeling; TOM- training (training op maat), daarin komt het volgende aan de orde:Professionalisering en Persoonlijke ontwikkeling:- Bewustwording van de eerste indruk die deelnemers maken bij een klant/bedrijf;- Professionele presentatie van zichzelf;- Hygiëne, normen en waarden;- Bouwen aan zelfvertrouwen.Sociale- en communicatieve vaardigheden:- Zelfbeeld/zelfreflectie;- Kwaliteiten , valkuilen en verbeterpunten;- Assertiviteit: bewustwording en praktisch oefenen in rollenspelen;- Werkrelatie: afspraak is afspraak, discipline, aanleren de-escalerende communicatie bij problemen op de werkvloer, herkennen van eigen oude pijn en patronen en de invloed daarvan op de huidige situatie. 2. Werknemersvaardigheden: via simulaties wordt ervaring opgedaan met gedrag op de werkvloer en de do’s en dont’s. Ervaringen op de werkvloer worden gedeeld, Feedback van de groep wordt volop benut voor de individuele vaardigheden / sociale vaardigheden.- Lestijden: 9:00 - 11:30, in totaal 9 bijeenkomsten waarvan 4 persoonlijke ontwikkeling en 5 werknemersvaardigheden. - Trainingsmateriaal: individuele portfolio per deelnemer – aan het einde van de training is de portfolio gevuld met de persoonlijke leerervaringen van de deelnemer.- De training wordt afgerond met een deelnamecertificaat

3. Werkervaring

- De deelnemers werken in duo bij een particuliere klant;- Intake: bij de intake worden beide deelnemers voorgesteld aan de klant. Doel van het gesprek is kennismaking, taken opnemen in het huis en werkafspraken maken. Het gesprek wordt begeleid door een begeleidster van Gascogne. De intake vindt plaats eind 2de / begin 3de week van het programma. De deelnemers hebben dan al kennisgemaakt met de trainers / begeleiders vanuit Gascogne en hebben een (korte) relatie opgebouwd met ons als werkgever. Daarnaast hebben wij als werkgever de deelnemers in beeld en weten we of een intake bij de klant haalbaar is.- Vanaf de 4de week gaan de deelnemers als duo aan de slag bij de particuliere klant. De deelnemers doen één ochtend per week werkervaring op als huishoudelijke hulp. De totale werkervaring bestaat uit 6 ochtenden inzet.- Arbeidscontract: Gascogne gaat een arbeidscontract van 6 weken met elke deelnemer aan op basis van het CAO loon van de schoonmaakbranche. De deelnemer krijgt elk gewerkt uur betaald. Het arbeidscontract heeft verschillende functies: 1) de deelnemer maakt kennis met een arbeidscontract en een loonstrook. 2) de deelnemer wordt beloond voor het verrichte werk, dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de deelnemer. 3) Het werken geldt als een reële werkervaring en de werkgever kan als referentie dienen. - Als blijkt dat de belastbaarheid van bepaalde deelnemers hoger is, dan wordt een tweede particuliere klant toegevoegd aan het individuele programma. Het moment waarop dit gebeurt is afhankelijk van de individuele deelnemer; dit kan al in de 2de of 3de week of later in het programma. Dit wordt beoordeeld door Gascogne in overleg met de deelnemer. Het arbeidscontract wordt met deze extra uren uitgebreid.- Tijdens het opdoen van werkervaring is begeleiding aanwezig op de werkvloer: bij 6 ochtenden inzet zal de begeleider ten minste 3 keer de deelnemer op het klantadres bezoeken tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Het doel van dit bezoek is om na te gaan hoe de deelnemer de taken uitvoert en zich houdt aan de werkafspraken. Daarnaast is het bezoek bedoeld voor een kwaliteitstoets. De frequentie van de begeleidingsbezoeken zal toenemen naarmate de deelnemer daar meer behoefte aan heeft.- Gascogne hanteert een inbel-systeem om de aanwezigheid van de deelnemers te registreren. Indien de deelnemer niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip bij de klant, gaat de begeleider op huisbezoek.- De particuliere klanten wonen in Eindhoven en krijgen van tevoren een gesprek met Gascogne over hun bereidheid om mee te werken aan dit programma. In ruil daarvoor krijgt de desbetreffende klant korting op het uurtarief voor de schoonmaak.- Werkervaring wordt afgerond met een loonstrook.- De werkervaring wordt uiteraard ook gebruikt tijdens de training t.a.v. werknemersvaardigheden.Contactpersoon:
Naam: Nancy Willems
Telefoonnummer: 040-2903043
E-mail: nwillems@gascogne.nl

Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 23-8-2010 14:51:37
Laatste wijziging: 8-6-2016 16:35:29


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden


Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- lichamelijke beperkingen, te weten:Deel deze informatie via: