Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Inloggen
Vefijn selectie
237 diensten gevonden
pagina 1 van 16
Volgende pagina
Autismepunt BV Beeldvorming en advies » Coaching on the job » Re-integratie » Sociale activering » Studie- en beroepskeuze » Aware4youth Coaching » Begeleiding op maat Ambulante zorgverlening » Breinperspectief Re-integratie coaching » Calibris Advies WelSlagen in de Zorg » Carrierewinkel Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie » Integraal re-integratietraject » Zelfstandigentraject » Centrum voor Ondernemersbegeleiding BV (CVOB BV) Hulp bij opzetten van eigen bedrijf » De Loods 040 Arbeid & Activering Dagbesteding » Maatschappij georiŽnteerde activerende begeleiding »
pagina 1 van 16
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 189 van 237
Volgende pagina
Info over organisatie: ttif & werk

Zelfstandig ondernemerschap


Doel:
ttif & werk biedt toekomstig zelfstandig ondernemers een modulaire aanpak waardoor zij op een zo kort mogelijke termijn hun eigen bedrijf kunnen starten in de gemeente Eindhoven. Hierbij werken wij onder het motto Samen Sterk naar Werk!

Werkwijze:

Intake

Een goed begin is het halve werk! Daarom worden de cliŽnten direct na aanmelding uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van de cliŽnt als zelfstandig ondernemer. In het intakegesprek maakt de jobcoach gebruik van een gestructureerd, competentiegericht interview.

Een traject op maat

Op basis van het intakegesprek worden de doelstellingen van de cliŽnt in een Plan van Aanpak geformuleerd. De persoonlijke situatie van de cliŽnt en zijn competenties zijn de bepalende factoren voor de samenstelling van het Plan van Aanpak, het traject en de daarmee samenhangende trajectduur. Niet de belemmeringen zijn het startpunt van het traject, maar de kansen en de mogelijkheden van onze cliŽnt als zelfstandig ondernemer. Een goed resultaat vraagt om een kwalitatief goede activering. Hierbij is maatwerk een vereiste. Het traject is dus op maat gesneden wat betreft de inzet van trainingen, begeleiding en nazorg. Door de modulaire opzet doorloopt de cliŽnt alleen die onderdelen die verder aangescherpt dienen te worden. Hiermee wordt tijdwinst geboekt en blijft de cliŽnt gemotiveerd.

Begeleiding

De cliŽnt onderneemt samen met de jobcoach onder meer onderstaande activiteiten:

∑ samen met de cliŽnt zoeken op internet naar de relevante instanties waarmee contact moet worden opgenomen om een eigen onderneming te starten;

∑ samen met de cliŽnt telefonisch informatie aanvragen, bijvoorbeeld bij de belastingdienst;

∑ samen met de cliŽnt e-mails of brieven schrijven aan de relevante instanties;

∑ samen met de cliŽnt spontaan bij relevante instanties langs gaan op zoek naar informatie;

∑ samen met de cliŽnt gesprekken voorbereiden en begeleiden;

∑ samen met de cliŽnt gesprekken evalueren en bespreken om nieuwe leerpunten uit te halen.

De feedback vanuit de instanties, de eigen ervaringen en die van ttif & werk en de acties vanuit het Plan van Aanpak staan centraal in terugkerende evaluatiegesprekken. Zo wordt goed zicht gehouden op de voortgang van het traject en kunnen aanvullende interventies en modules op individueel niveau worden ingezet.

Trainingen

In de groepsgewijze trainingen worden cliŽnten die eenzelfde type onderneming willen starten of al gestart zijn in ťťn groep geplaatst. De cliŽnten worden gestimuleerd om niet alle informatie, vaardigheden en kennis zelfstandig ondernemerschap zelfstandig uit te vinden. De cliŽnten worden gemotiveerd om handig gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden teneinde zich versneld de themaís van het zelfstandig ondernemerschap eigen te maken. De cliŽnten voeren groepsdiscussies en leren contacten te leggen met ondernemers buiten de groep.

Succes moet gedeeld worden

Wij merken dat het uitwisselen van ervaringen onder cliŽnten motiverend en stimulerend werkt. Daarom worden in de lessen iedere maand momenten ingebouwd om de toekomstige ondernemers een Ďpodiumí te bieden. Dit noemen wij het rondje Ďdelen van succesí. Samen met de jobcoach geeft de cliŽnt een korte presentatie van zijn activiteiten op het terrein van ondernemerschap.

Oefening baart kunst

De cliŽnt wordt zo goed mogelijk voorbereid op het ondernemerschap. De vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt door in de lessen veelvuldig te oefenen met rollenspellen. Hierbij is het de bedoeling dat cliŽnten geprikkeld worden en zien en horen welke kennis en competenties andere cliŽnten al bezitten.

Rolmodel

Tijdens het traject worden regelmatig ex-cliŽnten uitgenodigd die met succes een eigen onderneming zijn gestart. Met hen als rolmodel wordt duidelijk zichtbaar gemaakt dat bepaalde doelen haalbaar zijn en welke inspanningen hiervoor moeten worden geleverd. Verder reiken zij een aantal praktische tips en trucs aan.

Stappenplan

ttif & werk heeft op een concreet stappenplan ontwikkeld richting zelfstandig ondernemerschap. Iedere stap behandelt een thema dat voor de ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap cruciaal is.

1. Ik en mijn bedrijf

2. Bedrijfsplan

3. Kamer van Koophandel

4. Contact met instanties

5. Financieel management

6. Marketing en promotie

7. De locatie regelen

8. Werk in uitvoering

9. Presentatie

10. NazorgExtra informatie:

Instroomcriteria:

De cliŽnten die zich bevinden op trede 4 of hoger van de participatieladder komen in aanmerking voor een traject richting zelfstandig ondernemerschap van ttif & werk.

Plaats op de participatieladder Van trede 4 of 5 naar trede 6 in een periode van 6 tot 12 maanden.

Plaats op de Zelfredzaamheids Matrix (indien van toepassing)Leefgebied financiŽn, dagbesteding, sociaal netwerk en maatschappelijke participatie, : Van niveau 3/4, naar niveau 4/5 binnen een periode van 12 maanden.

Specifieke voorwaarden:

Integraal onderdeel van onze dienstverlening is de intake (het intakegesprek, de savvy toets is optioneel). Om cliŽnten adequaat te kunnen begeleiden richting een regulier betaalde baan is een uitgebreide intake van belang. Op deze wijze krijgen onze jobcoaches een goed beeld van de competenties, vaardigheden en belemmeringen van de cliŽnten. Alle overige instrumenten zijn modulair inzetbaar.

Doorlooptijd & planning

Gemiddeld binnen 6 tot 12 maanden bemiddelen wij cliŽnten naar zelfstandig ondernemerschap.

De trajectduur is afhankelijk van de vaardigheden en belemmeringen van de cliŽnt. Binnen 5 werkdagen na aanmelding door de gemeente Eindhoven wordt de cliŽnt uitgenodigd voor een intakegesprek. Na goedkeuring van het Plan van Aanpak, opgesteld op basis van de intake, start binnen 5 werkdagen het traject richting zelfstandig ondernemerschap. Om te waarborgen dat de onderneming blijft draaien, wordt de cliŽnt op maat begeleid in een actieve nazorgperiode zodra de onderneming is opgezet.

Indicatie tijdsinvestering cliŽnt (maatwerk)

Gedurende het traject wordt de cliŽnt intensief begeleid door onze jobcoach. Vanaf de start van het traject heeft de jobcoach minimaal ťťn keer per week een individuele coachingssessie met de cliŽnt. Elke week volgt de cliŽnt daarnaast diverse trainingen van ttif & werk. Eenmaal begeleid richting het zelfstandig ondernemerschap begeleidt ttif & werk de cliŽnten voor zes maanden in een actieve nazorgperiode. De tijdsinvestering is afhankelijk van de kwaliteiten en belemmeringen van de individuele cliŽnt. De volgende tijdsinvestering betreft dan ook een indicatie:

∑ Intake: 2,5 uur

∑ Individuele coachingssessies: 2 uur per week

∑ Trainingen: 6 uur per week

∑ Zelfstudie/opstarten onderneming: 12 Ė 16 uur per week

∑ Nazorgperiode: 1 uur per maand (minimaal)Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Wijkcentrum Woensel West
Bezoekadres: Wattstraat 70

Route / kaart:
CategorieŽn waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 28-6-2013 13:34:46
Laatste wijziging: 7-10-2014 12:08:45


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen


Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- uiterlijk / persoonlijk verzorging
- psychische beperkingen
- sociale beperkingenDeel deze informatie via: