Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 23 van 232
Volgende pagina
Info over organisatie: De Loods 040 Arbeid & Activering

Maatschappij georiënteerde activerende begeleiding


Doel:
Het doel van stichting de Loods 040 is om mensen weer in hun kracht te zetten op gebeid van arbeid en activering. Het einddoel in samenwerking met Gemeente Eindhoven is de deelnemer binnen 6 maanden voor minimaal 12 uur per week naar vast en zelfstandig vrijwilligerswerk te coachen.

Werkwijze:

Vanuit de praktijk, dus tijdens deelname aan de werk gerelateerde activiteiten binnen De Loods 040 gaan we samen met de deelnemer op een laagdrempelige manier op zoek naar zijn/haar intrinsieke motivatie en kwaliteiten, met nadruk op het gebied (vrijwilligers) werk. We stemmen onze begeleiding zoveel mogelijk af op de hulpvraag, de mogelijkheden en het uiteindelijke doel : minimaal 12 uur vrijwilligerswerk per week.We werken doelgericht, zo maken we een begeleidingsplan dat in 6 fases met 6 evaluatiemomenten wordt opgedeeld. In iedere fase wordt verder ingegaan op wat voor soort vrijwilligerswerk aansluit, wat de deelnemer al aan kwaliteiten in huis heeft en welke kwaliteitenhij/zij nog kan aanleren/verbeteren. De uren zullen aan het einde van traject bij De loods 040 worden afgebouwd en bij het vrijwilligerswerk worden opgebouwd. Tijdens deze periode kan de deelnemer indien nodig terug vallen op ons en kunnen we extra begeleiding bieden op de knelpunten. We coachen en trainen deelnemer in gespreksvaardigheden, spreken deelnemers aan op hun gedrag stimuleren feedback geven en ontvangen( dit gebeurt op een opbouwende manier).We leren mensen hun grenzen op te zoeken en deze aan te geven. We hanteren zoveel mogelijk regels als binnen de reguliere arbeidsmarkt denk hierbij aan afspraken nakomen, op tijd aanwezig zijn, afmelden bij verhindering, contacten met collega’s. Naast de 6 fase evaluatiegesprekken vinden er met alle deelnemers wekelijkse individuele begeleidingsgesprekken plaats waarbij ook de thuissituatie, het oriënteren op vrijwilligerswerk en knelpunten aan bod komen. We bieden Viki’s View relaxatie en creatieve therapie aan. Door arvbeid en activering aan te bieden kunnen mensen zich weer nuttig en prdoctief voelen waardoor zij een groei maken op de participatieladder.Extra informatie:

Specifieke voorwaarden: Actuele verslaving, de deelnemer is bezig met het bevredigen van zijn/haar eerste levensbehoefte op dit moment is dat de verslaving, hier zullen we aanbevelen dat de deelnemer eerst een voortraject volgt die aansluit bij zijn/haar verslavingsproblematiek. Dak en thuisloze gezien de basis behoefte niet volstaat zal de desbetreffende persoon op zoek gaan naar onderdak, gezien we met een kwetsbare doelgroep werken is dit niet geschikt voor de veiligheid binnen de groep.

Doorlooptijd en planning van het traject 6 maanden

Tijdsinvestering voor klant (aantal uren per week) 4x4 totaal 16 uur

Cliënt volgt traject voor 6 maanden, 4x 4 uur per weekCategorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 28-6-2013 15:38:31
Laatste wijziging: 6-10-2014 12:55:45


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden


Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- mensen zonder vaste woon- of verblijfsplaatsDeel deze informatie via: