Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Inloggen
Vefijn selectie
242 diensten gevonden
pagina 1 van 17
Volgende pagina
Autismepunt BV Autismepunt Academie » Beeldvorming en advies » Coaching on the job » Re-integratie » Sociale activering » Studie- en beroepskeuze » Aware4youth Coaching » Begeleiding op maat Ambulante zorgverlening » Breinperspectief Re-integratie coaching » Calibris Advies WelSlagen in de Zorg » Carrierewinkel Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie » Integraal re-integratietraject » Zelfstandigentraject » Centrum voor Ondernemersbegeleiding BV (CVOB BV) Hulp bij opzetten van eigen bedrijf » De Loods 040 Arbeid & Activering Dagbesteding »
pagina 1 van 17
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 42 van 242
Volgende pagina
Info over organisatie: Job 8

Jobfinding


Doel:
Een passende werkplek vinden

Werkwijze:

Het vinden en behouden van passend werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor hen Ė voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Ė werkt Job 8 om een betaalde baan te realiseren.

Dat doen we Ėsamen met onze partnersĖ onder andere door jobfinding.

We spannen ons in (en niet zonder succes, al zeggen we het zelf) om een passende werkplek voor onze cliŽnten te vinden, waarbij we zowel werkgever als werknemer ontlasten door de administratieve afhandeling ervan te organiseren.

Dat doen we voor al onze cliŽnten. Zoals leerlingen die school hebben verlaten en waar de laatste stageovereenkomst niet is omgezet in een arbeidsovereenkomst. Of leerlingen die al dan niet ongediplomeerd uitstromen en toegeleid moeten worden naar betaald werk. Maar ook mensen in een uitkeringssituatie.Extra informatie:

Het aantal uren en de duur van een traject om werk te verkrijgen (jobfinding) als ook het aantal uren en de duur van een begeleidingstraject op de werkplek (jobcoaching) is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliŽnt en diens perspectief. Ook voor sociale activering geldt dat de persoonlijke situatie van de cliŽnt bepaalt wat het aantal te besteden uren en de inhoud van het begeleidingstraject zijn. De tijdsinvestering voor scholing is afhankelijk van de aard van de scholing.Contactpersoon:
Naam: C. Sebregts
Telefoonnummer: 06-81022502
E-mail: c.sebregts@job8.nl

CategorieŽn waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 22-6-2015 10:26:53


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten


Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving


Motivatie voor deelname:
VerplichtDeel deze informatie via: