Slogan disk-eindhoven.nl

1 Soort traject:

2 Tredes op de participatieladder:

3 Selectie verfijnen:


Inloggen
Vefijn selectie
238 diensten gevonden
pagina 1 van 16
Volgende pagina
Autismepunt BV Autismepunt Academie » Beeldvorming en advies » Coaching on the job » Re-integratie » Sociale activering » Studie- en beroepskeuze » Aware4youth Coaching » Begeleiding op maat Ambulante zorgverlening » Breinperspectief Re-integratie coaching » Calibris Advies WelSlagen in de Zorg » Carrierewinkel Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie » Integraal re-integratietraject » Zelfstandigentraject » Centrum voor Ondernemersbegeleiding BV (CVOB BV) Hulp bij opzetten van eigen bedrijf » De Loods 040 Arbeid & Activering Dagbesteding »
pagina 1 van 16
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie

Regionaal Autisme Centrum


Bezoekadres: Europaweg 97 Helmond
Postadres: Europaweg 97, 5707 CL Helmond
Telefoonnummer: 0492-792979
E-mail: clientbureau@regionaalautismecentrum.nl Homepage: www.regionaalautismecentrum.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Autismewerk.nl is onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum en is gespecialiseerd in arbeidstoeleiding, -re-integratie en –begeleiding en jobcoaching van mensen met autisme.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen waarbij een autisme gerelateerde aanpak nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, ADHD en andere psychiatrische problematiek.


Soorten diensten of activiteiten:
Arbeidstoeleiding staat meestal niet op zichzelf. Het is vaak onderdeel van een totaalpakket waarin ook diagnostiek/behandeling en/of begeleiding kan worden geboden. Deze onderdelen kunnen vanuit het Regionaal Autisme Centrum worden geboden. Autismewerk.nl is niet alleen een jobcoachbedrijf maar ook een erkend reďntegratiebedrijf. Dankzij de samenwerking tussen de diverse onderdelen binnen het Regionaal Autisme Centrum, kan er pervasieve hulpverlening geboden worden op alle levensgebieden vanuit de visie 1-client-1-plan, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk zelf de regie voert.


Locaties van deze organisatie:

 Werkplein Helmond
 Bezoekadres: Churchilllaan 109, Helmond
 Postadres: Europaweg 97, 5707 CL Helmond

Route / kaart:

Deel deze informatie via: